Algoritmes zijn een zegen !!!

3 voordelen van algoritmes: - Algoritmes signaleren potentieel betere oplossingen, maar intelligent gebruiken; de gebruiker bepaalt de uiteindelijke selectie. - Algoritmes maken bias inzichtelijk, de gebruiker kan dan geinformeerd afwegen en juiste actie ondernemen. - Algoritmes maken procedures expliciet/transparant, hierdoor kunnen extremen gesimuleerd worden en kan de gebruiker er een mening over kan vormen.

AI Hiring Algorithm

Eric van Esch
Eric van Esch
Data Engineer/ Data Scientist / Application Developer

Mijn interesse ligt bij het ontwikkelen van kwalitatieve en kwantitatieve modellen en deze implementeren in data-gedreven beslissing-ondersteunende applicaties.