Prompt Engineering

Integratie van Large Language Models met andere systemen

Prompt engineering is de methode om taalmodellen (LLM) zoals GPT te trainen en te finetunen met aangepaste prompts om specifieke taken uit te voeren. In het bijzonder is het mogelijk:

  • datasets gebruiken om de context te verbeteren (Data Augmentation)
  • te integreren met interne en externe (REST) services
  • prompts te ondersteunen met programma code (Program Aided Language models)
Eric van Esch
Eric van Esch
Data Engineer/ Data Scientist / Application Developer

Mijn interesse ligt bij het ontwikkelen van kwalitatieve en kwantitatieve modellen en deze implementeren in data-gedreven beslissing-ondersteunende applicaties.